Skip to main content

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on antanut uuden tiedotteen vakavasta haavoittuvuudesta

Ylläpitoasiakkaidemme osalta tämä haavoittuvuus on jo huomioitu. Mikäli olet ylläpitoasiakkaamme, voit olla suoraan yhteydessä Teille osoitettuun ensisijaiseen Järjestelmäasiantuntijaan, joka käy tilanteen ja mahdolliset huomiot läpi kanssanne.

Mistä tässä haavoittuvuudessa on kyse?

Erityisesti sulautetuissa järjestelmissä käytössä olevasta NicheStack TCP/IP -toteutuksesta löytyi 14 haavoittuvuutta. Nyt julkaistuista haavoittuvuuksista kaksi on kriittisiä, jotka mahdollistavat etänä suoritettavat komennot. Useat sulautettuja järjestelmiä tuottavat valmistajat käyttävät kyseistä toteutusta omissa tuotteissaan.

En vielä ole TM-Tieto Oy:n ylläpitoasiakas, miten minun tulisi toimia?

Mikäli Sinua arveluttaa ympäristösi tilanne tämän haavoittuvuuden osalta, ole yhteydessä asiantuntijoihimme ja kartoitetaan tilanteen vakavuus, sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet.