Skip to main content

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on antanut uuden tiedotteen vakavasta haavoittuvuudesta

Ylläpitoasiakkaidemme osalta tämä haavoittuvuus on jo huomioitu. Mikäli olet ylläpitoasiakkaamme, voit olla suoraan yhteydessä Teille osoitettuun ensisijaiseen Järjestelmäasiantuntijaan, joka käy tilanteen ja mahdolliset huomiot läpi kanssanne.

Mistä tässä haavoittuvuudessa on kyse?

Zimbra Collaboration Suite -tuottavuusohjelmistossa on havaittu haavoittuvuus, joka mahdollistaa mielivaltaisen koodin suorittamisen isäntäpalvelimella. Haavoittuvuutta käytetään aktiivisesti hyväksi, mutta sen väliaikaiseen korjaamiseen on jo keinoja. Kyseessä on nollapäivähaavoittuvuus, eikä varsinaista korjaavaa päivitystä ole vielä saatavilla. Ubuntu-järjestelmät eivät lähtökohtaisesti ole haavoittuvia.

En vielä ole TM-Tieto Oy:n ylläpitoasiakas, miten minun tulisi toimia?

Mikäli Sinua arveluttaa ympäristösi tilanne tämän haavoittuvuuden osalta, ole yhteydessä asiantuntijoihimme ja kartoitetaan tilanteen vakavuus, sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet.